Zelfstandig ondernemer van Improvers

Meldregeling

voor (vermoedens van) een integriteitsschending, misstand of fraude

Deze meldregeling is bedoeld voor alle medewerkers en ex-medewerkers van Improvers B.V. en haar dochterondernemingen en andere personen die in het kader van hun werkzaamheden in aanraking komen met een integriteitsschending, misstand of fraude bij of door Improvers óf het vermoeden daarvan hebben.

Zelfstandig ondernemer van Improvers